Pastorale Nooddienst

 

  welkom

  actueel
  vieringen
  sacramenten
  NOODDIENST

  links
  contact
  disclaimer

Voor pastorale noodgevallen.

Stap 1. Pastoor

Indien dringend een priester nodig is voor een (ziekenzalving, ongeval, acute noodsituatie), kunt u zich wenden tot onze pastoor, (0478) 69 12 17.

Stap 2. Sensoor telehulpverlening

Indien u hier geen gehoor krijgen, kunt u contact opnemen met de Sensoor telehulpverlening in Venlo, (077) 351 8889

De medewerker van de hulpdienst vraagt naar de naam, het adres en telefoonnummer van degene die hulp wenst.

Deze medewerker neemt dan contact op met een beschikbare priester en geeft hem door waar hulp wordt gewenst.

De priester neemt dan contact op met de hulpvrager en verleent de nodige hulp.