Uitvaarten

 

  welkom

  actueel
  misintenties
  uitvaarten

  geschiedenis
  gebouw
  goarkapel
  financiën
  werkgroepen
  bestuur

  contact

 

  CLUSTER

  cluster
  NOODDIENST
  disclaimer

 

Ook in droevige omstandigheden, bij het overlijden van een van uw dierbaren, wil de Kerk u nabij zijn en u naar vermogen hulp bieden. Want in dit verdriet mag men weten dat Jezus mensen nabij wil zijn. Tegelijkertijd kan ons geloof ook een stuk hoop en troost brengen. We vieren met Pasen dat Jezus de dood heeft overwonnen door Zijn verrijzenis. Het is helaas de werkelijkheid dat we allemaal eens zullen sterven, maar tegelijkertijd mogen we ook weten dat de dood geen eindpunt is maar dat we verder mogen leven na de dood in een eeuwig leven.

Wat te doen bij een overlijden

UrnenmuurWanneer iemand is overleden is het goed om contact op te nemen met de priester. Zeker wanneer iemand net is overleden kan de priester – samen met de familie- nog gebeden uitspreken. De dag en het tijdstip van de uitvaart worden in overleg met de pastoor vastgesteld. Ook kunnen er concrete afspraken gemaakt worden over de samenstelling van de uitvaart en het gedachtenisprentje.

Wanneer en voor wie

Gewoonlijk is de uitvaartdienst om 10.30 uur. De uitvaartondernemers weten dit ook. Wij vragen u, dit te respecteren omdat er veel mensen uit de parochie betrokken zijn om de uitvaartdienst zo waardig mogelijk te laten verlopen. Een kerkelijke uitvaart is mogelijk voor alle parochianen. Mensen zijn parochiaan als ze wonen in het gebied van de parochie. Sommige mensen wonen buiten de parochiegrens, maar hebben een hechte band met de parochie, bijvoorbeeld zij die actief zijn in een kerkkoor, werkgroep, of meedoen met de kerkbijdrage. Daarnaast geldt het natuurlijk ook voor mensen die door omstandigheden niet meer in de parochie kunnen wonen. Bijvoorbeeld hen die wonen in een ouderencentrum of verpleegkliniek.

Viering van de uitvaart

De uitvaartdienst vindt meestal plaats in de vorm van een eucharistieviering. Maar het kan ook een gebedsdienst zijn. In deze laatste vorm is ook meer mogelijk. De viering van de uitvaart wordt altijd in overleg met de pastoor ingevuld.

In deze viering is ook ruimte voor een eigen invulling. U kunt dan denken aan een levensverhaal, de lezingen en de voorbeden of korte gedichten. Ook kunnen de kaarsen rond de baar aangemaakt worden en is het mogelijk om persoonlijke elementen in de kerk te plaatsen. De eigen inbreng door familie of betrokkenen is een mogelijkheid, geen verplichting. De familie heeft altijd de vrijheid deel te nemen aan de viering zonder daarbij zelf iets in te brengen. De parochie heeft een boekje waarin de hele viering te volgen is. In overleg met de pastoor is het maken van een eigen boekje mogelijk. De viering wordt opgeluisterd door een van onze koren. Daarnaast kan door de familie in overleg ook kiezen voor andere muziek. De muziek dient wel live ten gehore te worden gebracht.

UrnenmuurNaast de uitvaartdienst zelf is er op de vooravond de mogelijkheid voor een avondwake. Deze wordt verzorgd door een groep vrijwilligers. De avondwake wordt samen met de familie voorbereid. In de avondwake wordt ook vaak gebruik gemaakt van de zevenarmige kandelaar. De avondwakegroep neemt zelf met u contact op om een afspraak te maken.

Bij de uitvaart wordt ook een gedachteniskruisje gebruikt. Dit wordt tijdens de avondwake / uitvaartdienst bevestigd aan de Paaskaars. Na de viering vindt dit gedachteniskruisje een plaats op een gedachtenisbord. Zowel bij de zeswekendienst als ook bij de jaardienst krijgt het gedachteniskruisje een plaats op het altaar. Na de jaardienst krijgt de familie het kruisje cadeau.

Wanneer u bij de uitvaart andere bloemen in de kerk wilt, dan is dit in overleg met de bloemsiergroep mogelijk.

De kosten van de uitvaartdienst zijn voor iedereen die voldoende meedoet met de kerkbijdrage gratis.

Begrafenis

UrnenmuurAls parochie hebben we een eigen kerkhof gelegen achter de kerk. Dit kerkhof is in 2004 flink uitgebreid. Na afloop van de uitvaartdienst wordt van de overledene afscheid op het kerkhof genomen bij het kruis op het oude gedeelte of midden op de plaats voor de urnenmuur op het nieuwe gedeelte. De pastoor gaat gewoonlijk mee naar het kerkhof. Het is voor de familie ook mogelijk mee te gaan naar het graf om daar voor het laatst van hun dierbare afscheid te nemen. Het kerkhof wordt onderhouden door onze kerkhofwerkgroep. De plaats waar de overledene wordt begraven wordt door de familie in overleg met de kerkhofbeheerder gekozen.

Crematie

Als familie kunt u naast begraven ook kiezen voor een crematie. We krijgen soms vragen of je als katholiek ook gecremeerd mag worden. Natuurlijk kan dit. De pastoor gaat alleen als u dat wenst mee naar het crematorium. De crematie dient dan wel aansluitend aan de viering plaats te vinden. Op ons kerkhof is een urnenmuur waar de urn met de as van de overledene in een nis kan worden geplaatst. Ook kan de urn in een graf worden bijgezet.