Misintenties

 

  welkom

  actueel
  misintenties
  uitvaarten

  geschiedenis
  gebouw
  goarkapel
  financiën
  werkgroepen
  bestuur

  contact

 

  CLUSTER

  cluster
  NOODDIENST
  disclaimer

 


Vanouds hebben mensen de gewoonte te bidden voor hun overledenen. Nog meer dan de bloemen die we op hun graf zetten, mogen we geloven dat ons gebed hen raakt. Vandaar ook de traditie om een misintentie te vragen voor een overledene. De naam van onze dierbare wordt dan genoemd bij de voorbeden, waarbij we bidden voor hun rust. Daarnaast kunnen ook misintenties worden intentiesgevraagd om te bidden uit dankbaarheid, voor het welslagen van een operatie, voor genezing enz.

Met ingang van 1 september 2011 de intenties opgeven aan het parochiesecretariaat (tel. 691217) en wel telefonisch op donderdagmorgen van 09.30 uur tot 11.30 uur. Maar liever nog de intenties schriftelijk opgeven per briefje. U vermeldt daarop uw naam, telefoonnummer, intentie van de mis en de datum waarop deze gelezen dient te worden. U doet het briefje in een enveloppe met daarbij ingesloten € 25,00 indien het een weekendmis betreft, of € 10,00 indien het een vastgestelde doordeweekse mis betreft, waarna u de enveloppe in de brievenbus van de pastorie Hoofdstraat 19 deponeert. U kunt het geld ook overmaken op rekeningnummer 1325.02.186 ten name van Parochie H. Joannes de Doper met vermelding van de misintentie. In verband met bekendmaking in het dorpsblad het Meerlo’s Klokje, de intenties graag twee weken tevoren opgeven.

Intenties komende periode

Zondag 19 april
Willem Pingen en Petronella Pingen-Peters

Zondag 26 april
6 wekendienst Cor van Neerven
Ger Heijligers en Nelly Heijligers-Lucassen