Actueel

 

  welkom

  actueel
  misintenties
  uitvaarten

  geschiedenis
  gebouw
  goarkapel
  financiën
  werkgroepen
  bestuur

  contact

 

  CLUSTER

  cluster
  NOODDIENST
  disclaimer

 


PASTOOR OP RETRAITE.
Van zondag 19 april ’s middags t/m zaterdag 25 april ’s middags
Van zondagmiddag 19 april tot zaterdagmiddag 25 april houd ik weer mijn jaarlijkse retraite.
De retraite is voor ons als priesters eigenlijk verplicht, maar zou ook mooi en goed voor u kunnen zijn. Zeker in deze hectische tijd. Een retraite is een bezinningsperiode, waarin je heel bijzonder stil staat bij de situatie waarin je leeft en waar je momenteel staat. En dat ook in relatie met God.
Eigenlijk is zo’n periode heel geschikt om je geestelijke accu weer op te laden. Als ook om je roeping weer opnieuw te ontdekken en gestalte te geven.
Dit jaar zal ik te gast zijn in de abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot.

Vanwege de retraite vervallen de weekmissen. Mocht u echter in deze periode dringend een priester nodig hebben dan kunt u contact opnemen met de deken van Horst (077-3981416) of met de Sensoor telehulpverlening in Venlo, (077) 351 8889 zij verzorgen de priesternooddienst.


TOEKOMST

De afgelopen week is de jaarlijkse kascontrole geweest voor onze parochie. En dan moet je constateren dat we zo’n 10duizend euro verlies hebben geleden. Als je dan weet wat er nu nog op de rekening van de parochie staat, dan maak ik me ernstige zorgen over de financiële toekomst van onze parochie.
Dat verlies is niet zozeer gekomen door dat mensen ineens veel minder zijn gaan geven. Nee, de kosten van verwarming, verzekering e.d. zijn weer gestegen. Daarnaast minder inkomsten op incidentele baten, zoals kerkhof en uitvaarten, huwelijk enz.
Nu hebben we hierom vorig jaar al besloten om de verwarming een graadje minder te zetten, wat meteen een paar honderd euro besparing is. Maar helaas krijg je dan ook weer meteen commentaar. Op zich willen we heus wel de kerk warmer stoken. Maar het kost nu al zo’n 7000 euro op jaarbasis. Dit is een grote kostenpost voor ons.
We willen graag ook naar de toekomst toe onze kerk open houden. Maar daarvoor zijn inkomsten belangrijk. Daarom nogmaals het vriendelijke verzoek om te denken aan uw kerkbijdrage. Als u al meedoet heel erg bedankt, doet u nog niet mee, denk er eens over om toch mee te gaan doen. Natuurlijk kunt u uw eigen kerkbijdrage verhogen, ook daar zijn we erg blij mee. Want zonder kerk in Meerlo is een niet een toekomst die ik graag wil zien.

BarmHARTigheid
Vroeger werd de zondag na Pasen, Beloken zondag genoemd. Daarmee werd gezegd dat het Paasoktaaf werd gesloten. Onder Paus Johannes Paulus II kreeg deze zondag een nieuwe naam, namelijk Zondag van Goddelijke Barmhartigheid.
Onze huidige paus heeft voor het eind van dit jaar een Heilig Jaar van Barmhartigheid afgekondigd.
Voor mij ligt daarin denk ik een heel duidelijke opdracht voor ons als kerk, maar ook als gelovige voor de toekomst.
Barmhartigheid wil zeggen een hart hebben voor de ander, niet kijken of we er profijt uit kunnen halen, of hoe anderen naar ons toe reageren. Nee, heel simpel een open hart hebben voor iedereen. En dat is heel lastig, want we zijn vaak zo berekend.
Juist in de afgelopen Paasdagen hebben we de paus de oproep zien doen voor onderlinge vrede, voor onderlinge saamhorigheid. Hij maakte het heel tastbaar in de voetwassing in de gevangenis op Witte Donderdag, en in de bezinning bij de Kruisweg van Goede Vrijdag.
Op zo’n zondag van de Goddelijke Barmhartigheid is het dan goed om eens na te denken, hoe het zit met onze barmhartigheid. Laat ons, juist als federatie, de komende tijd meer gaan inzetten om die barmhartige houding naar iedereen toe in praktijk te gaan brengen. Niet oordelend, maar er zijn voor elkaar, elkaar ondersteunen en begeleiden. Dan kunnen we in onze daden laten zien wat Jezus ons heeft voorgeleefd. En heeft de kerk in deze tijd ook weer een goede toekomst.

HARTELIJK DANK
Graag wil ik weer alle vrijwilligers bedanken die zich met hart en ziel hebben in gezet voor de kerk in de afgelopen periode met de Goede Week en Pasen. Veel moet er dan altijd weer gedaan worden, voor de verschillende vieringen, maar ook om de kerk op zijn Paasbest te krijgen. Zonder deze mensen zouden wij het als kerk echt niet kunnen. Daarom heel hartelijk dank van mijn kant uit.

LET OP WISSELING MISTIJDEN!!!
Vanwege de 1e H. Communie in Tienray worden de Mistijden van Swolgen en Tienray gewisseld. Let dus op.

Zaterdag 11 april 18.00 uur H. Mis in Swolgen
Zondag 12 april 10.30 uur Communiemis in Tienray

KLAPPERS
Om de volkszang in onze parochie te bevorderen liggen van af deze zondag achter in de kerk klappers met vele bekende liederen. Deze klappers hebben we trouwens gekregen van een zorghuis welke dicht is gegaan. Ik zou u willen uitnodigen om een klapper mee te nemen en mee te zingen. De liederen zullen we steeds proberen af te kondigen zodat u gemakkelijker de liederen kunt vinden. Want samen zingen bevordert zeker de sfeer in de vieringen.

ZALIG PASEN

De steen is weg
het graf is leeg
en Hij, die dood
en graf ontsteeg
staat levend
in ons midden

Mysterie, zo
oneindig groot
wij mogen leven
door zijn dood
Hem danken
en aanbidden

Beste Parochianen graag wil ik u ook namens het kerkbestuur van de federatie u een Zalig Paasfeest toewensen.
Weet dat Jezus ook voor U verrezen is. De dood is geen eindpunt maar de deur naar het eeuwige leven. En wij mogen dankzij Jezus verrijzenis zelf ook delen in die verrijzenis.

KINDERNEVENDIENST PASEN

Op 1e Paasdag zal er om 9.00 uur in de kerk van Meerlo weer een kindernevendienst worden gehouden over Pasen. De kinderen zullen na het openingswoord naar de sacristie alwaar ze in twee leeftijdsgroepen uit een zullen gaan. Na het luisteren en kijken naar het Paasevangelie zullen ze hier ook rondom heen gaan knutselen, kleuren of puzzelen. Het zou mooi zijn als er vele kinderen aan deze kindernevendienst zouden deelnemen.

PAASWAKE

De Paaswake is de belangrijkste viering van het kerkelijk jaar. Want juist daarin vieren we de verrijzenis, de overgang van dood naar leven, van donker naar licht.
Deze viering bestaat uit 4 elementen.

1) Het licht. Het nieuwe licht wordt ontstoken en daaraan wordt ook de paaskaars en onze eigen kaarsjes ontstoken. Het geloof mag ook licht brengen in ons leven.

2) Gods Woord. We zullen meerdere Bijbelverhalen gaan horen, want juist in de Bijbel vinden we de grond van ons bestaan.

3) Het water. Het doopwater zal worden gezegend en daarmee zullen we ook zelf besprenkeld worden. Want ook bij de doop geldt die overgang van dood naar leven. Het water mag ons van alles reinigen zodat we kunnen leven als kinderen van God.

4) De eucharistie. We mogen blijven doen wat Jezus deed bij het Laatste Avondmaal.

Graag wil ik iedereen dan ook van harte uitnodigen om juist ook naar deze viering te komen.
Dit jaar is de Paaswake voor onze parochie in Tienray om 19.00 uur

VIERINGEN GOEDE WEEK EN PASEN

Witte Donderdag 2 april:19.00 uur Witte Donderdagviering in Swolgen voor de gehele federatie met aansluitend tot 20.30 aanbidding

Goede Vrijdag 3 april:
15.00 uur Kruisweg
19.00 uur Goede Vrijdagviering en Kruishulde in Meerlo voor de federatie.

Paaszaterdag 4 april:          
19.00 uur Paaswake in Tienray voor de parochies Broekhuizenvorst, Lottum, Meerlo, Swolgen en Tienray

1e Paasdag 5 april:                                           
9.00 uur Meerlo met kindernevendienst
9.30 uur Lottum
10.30 uur Swolgen
11.00 uur Broekhuizenvorst

2e Paasdag 6 april:
9.30 uur Lottum
10.30 uur Tienray

VASTENACTIE.

Hartelijk dank die al gegeven heeft, maar graag vraag ik ook uw aandacht voor de Goede Doelencollecte die komende week wordt gehouden. Denk dan ook aan het project in Sumba van de Vastenactie.
Hoe belangrijk is een goede toiletvoorziening voor ons al, hoe zeker ook voor hen, juist in het kader van gezondheid en veiligheid. Samen moeten we dit toch kunnen klaar krijgen.

ZONSVERDUISTERING
Afgelopen week, toen ik dit schreef hadden we in ons land een gedeeltelijke zonsverduistering. Helaas was het vanwege de mist en bewolking nauwelijks bij ons zichtbaar was. Nu groeien we op met de zon, letterlijk en figuurlijk. Vraag een kind om een tekening van de zon te maken, en het zal een gele bol tekenen in de hoek van het papier. Van uit de bol vertrekken gele strepen in alle richtingen en als het even kan heeft de zon nog een lachend gezichtje. We spreken in onze taal over het ‘zonnetje in huis’, ‘voor niets gaat de zon op’, ‘iemand in het zonnetje zetten’.

De zon werpt onontkoombaar schaduwen op ons leven.
Zo realiseren we ons weer ieder jaar tijdens de Goede Week en met name de Goede Vrijdag, hoe symbolisch de aanwezigheid en afwezigheid van de zon is. Tijdens het voorlezen van het Passieverhaal horen we: ‘Het was omtrent het zesde uur. Er viel duisternis over heel de streek tot aan het negende uur toe doordat de zon geen licht meer gaf.’Opdat moment was het ook dat Jezus stierf.
Geen klokgelui meer als teken van rouw, maar toch wordt Goede Vrijdag ‘goed’ genoemd, omdat we geloven dat Jezus’ vrijwillige dood betekende dat God zich om het menselijke lijden bekommerde en het zelf op zich nam. Maar bij alle rouw is er toch ook beginnende vreugde om wat volbracht wordt.
Maar juist met Pasen mag laten zien dat de duisternis overwonnen kan worden, dat de zon weer zal opkomen boven de horizon uit. Er is hoop naar een goddelijke toekomst.
Dit mag u allen ook ervaren in de verschillende vieringen van de Goede Week, waar ik u graag voor wil uitnodigen. Het programma van de verschillende vieringen kunt u in het artikel van iedere parochie zien.