welkom

  actueel
  misintenties
  uitvaarten

  geschiedenis
  gebouw
  goarkapel
  financiën
  werkgroepen
  bestuur

  contact

 

  CLUSTER

  cluster
  NOODDIENST
  disclaimer

 

Als pastoor van de parochie H. Joannes de Doper te Meerlo heet ik u van harte welkopastoor Verheggenm op deze website. Neem gerust de tijd om kennis te maken met onze parochie. Natuurlijk is deze site geen doel op zich. Het is een van de vele vormen om met mensen in contact te komen, om informatie te verstrekken en uiteindelijk om ons eeuwenoude en tegelijk springlevende geloof samen te delen, beter te leren kennen, te vieren en te verdiepen.

Een plaatselijke geloofsgemeenschap herbergt mensen die er voor elkaar willen zijn. En gelukkig onze gemeenschap leeft! Van alles wordt er gedaan en georganiseerd. Lief en leed wordt gedeeld en voor iedereen is er een plekje in onze Kerk. Graag willen wij u van harte ook uitnodigen om niet alleen via deze website kennis van ons te nemen maar u ook van harte uitnodigen om deel te nemen aan deze parochie, aan zijn vieringen maar ook aan het gemeenschap zijn. Bekijk niet alleen deze website maar laat u ook zien en horen in onze parochiekerk.

Pastoor R. Verheggen

Adres kerk

Hoofdstraat 17, 5864 BC Meerlokerk Meerlo

Vieringen

De hoogmis is op zondag om:

  • 9.00 uur (oneven jaren)
  • 10.30 uur (even jaren)

Door de week is er op donderdag om 9.00 uur een leesmis.
Is er op deze dag een huwelijksmis of uitvaartdienst dan vervalt de leesmis.

Spreekuur

Iedere woensdagavond is er van 17.30 tot 18.300 uur spreekuur op de pastorie. U kunt dan o.a. misintenties doorgeven, als ook de priester spreken.

Verder is iedere donderdagmorgen van 10.00 uur t/m 12.00 uur het parochiekantoor open voor doorgeven van o.a. de misintenties.

Facebookpagina
U kunt ons als parochie ook volgen op Facebook onder de naam: Parochie H. Joannes de Doper Meerlo

Meer informatie over de sacramenten als ook over het jaarrooster vind u op de pagina van ons cluster.